fbpx

Formy grzecznościowe w języku angielskim

Formy grzecznościowe w języku angielskim

Gdy chcemy okazać szacunek rozmówcy, warto wiedzieć w jaki sposób tytułować nowo poznane osoby. Znajomość etykiety językowej ułatwia prowadzenie rozmowy oraz sprawia, że ludzie będą Cię postrzegać jako osobę pełną klasy. Dodatkowo, wiedza na temat stosowania odpowiednich tytułów przyda Ci się w kontaktach z Brytyjczykami, którzy do tytulatury przywiązują dużą wagę!

Zwroty formalne

Sir jest formalnym zwrotem grzecznościowym, który stosujemy kiedy zwracamy się do starszego od nas mężczyzny lub mężczyzny posiadającego wyższą pozycję (np. zawodową).
Przykłady:
1. Sir Elton John used to live here ten years ago.
2. – Can you take care of my car? – Yes, Sir!

Ma’am/Madam również jest formalnym zwrotem grzecznościowym, jednak stosujemy go w rozmowie z kobietą, która jest od nas starsza lub posiada wyższą pozycję.
Przykłady:
1. Allow me to introduce myself: my name is Madam Butler and I am the owner of this hotel.
2. –
How long does it take to get to The Royal Palace hotel? – Ma’am, that’s a three hour drive.

Pamiętaj, aby użyć zwrotu formalnego gdy nie masz pewności co do tego, jak się zwrócić do osoby której nie znasz. Jeśli Twój rozmówca uzna że ta forma jest zbyt formalna wtedy na pewno o tym powie 😊

Mniej formalne zwroty

Mr jest formą, którą stosujemy przed imieniem lub nazwiskiem mężczyzny.
Przykład: Mr Anderson likes his new car.

Ms, Mrs, Miss są formami grzecznościowymi, które odnoszą się do kobiet, jednak ich właściwy dobór zależy od stanu cywilnego.

Ms stosujemy przed nazwiskiem kobiety. Jest to bezpieczna forma ponieważ używamy jej w sytuacji gdy nie mamy pewności co do stanu cywilnego kobiety, a więc może być stosowany w odniesieniu do panny jak i kobiety zamężnej.
Przykład: Ms Webster cooks the best soup in the world.

Mrs odnosi się wyłącznie do kobiety, która jest już zamężna. W wyjątkowych sytuacjach zwrot ten może być używany w odniesieniu do wdów, które pragną zachować szacunek dla zmarłego małżonka.
Przykład: 
We’re trying to fix Mrs Johnson’s cell phone.

Miss jest formą grzecznościową, która odnosi się do kobiet niezamężnych oraz młodych dziewcząt. Forma ta jest odpowiednia gdy odnosimy się do osób młodszych lub będących w naszym wieku.
Przykład: Miss Clara taught me to take all the care of my new pet.

Pamiętaj, że Brytyjczycy piszą „Mr” oraz „Mrs” bez kropek na końcu zwrotu, ale Amerykanie zakończą go kropkami. Wszystkie zwroty grzecznościowe piszemy wielką literą, o czym przypominaliśmy w jednym z ostatnich artykułów (Czytaj: Kiedy używać wielkich liter w języku angielskim?).

Poza tytułami grzecznościowymi istnieją również inne tytuły, np. zawodowe takie jak Dr, Esq lub szlacheckie takie jak Lord lub Lady, które stosuje się zamiast standardowych zwrotów grzecznościowych.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

OWL Grzegorz Kurdek

Os. Słoneczne 4/29
37-500 Jarosław

NIP: 7922120704
REGON: 369345782

© 2018-2020 | OWL Grzegorz Kurdek