fbpx

Polityka prywatności

Ochrona prywatności

Firma OWL Grzegorz Kurdek, Os. Słoneczne 4/29, 37-500 Jarosław, NIP: 7922120704, działająca pod nazwą handlową „OWL Online Wise Learning” jest administratorem („Administrator”) Państwa danych osobowych na stronie internetowej pod adresem owl.edu.pl(„Strona”). Korzystanie ze Strony oznacza akceptację zasad jej działania, w tym w szczególności co do przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych oraz prywatności.

Przekazywane nam dane osobowe przetwarzamy zgodnie z wymogami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”.

Przetwarzane dane

Odwiedzając Stronę pozostawiają Państwo swój adres IP (adres internetowy, który informuje o komputerze, telefonie, tablecie lub innym urządzeniu za pośrednictwem których korzystają Państwo ze Strony). IP może wskazywać na kraj, miasto lub inny obszar geograficzny, gdzie  znajduje się urządzenie; ścieżkę zwiedzania Strony, dane przeglądarki. Te dane pozyskiwane są automatycznie. Jako indywidualni użytkownicy pozostają Państwo anonimowi; pliki Cookies zasadniczo nie pozwalają na ustalenie tożsamości użytkowników Strony. Część z nich mogą Państwo zablokować poprzez zablokowanie cookies w przeglądarce. Wówczas korzystanie ze Strony będzie nadal możliwe, jednak niektóre z jego funkcji mogą być ograniczone lub niedostępne.

Dane osobowe to prywatne informacje na Państwa temat. Zaliczają się do nich takie informacje jak np.: imię i nazwisko, adres elektroniczny, telefon kontaktowy. Dane te są gromadzone wówczas, gdy podają je Państwo w formularzu kontaktowym. O treści danych przekazywanych emailem lub formularzem kontaktowym decydują Państwo sami. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do kontaktu z Państwem.

Informujemy także, że mogą Państwo w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików „Cookies” w Państwa przeglądarce, w tym zablokować lub usunąć pliki już zgromadzone.

Cele i podstawy przetwarzania

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych może stanowić, w zależności od sytuacji, art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) lub f) RODO. Państwa dane osobowe pozostawione na Stronie oraz w trakcie prowadzenia korespondencji elektronicznej przetwarzamy w wykonaniu naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) dla:

 • odpowiedzi na zadawane pytania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego na stronie, w tym pytania i zagadnienia dotyczące prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, i prowadzenia innej korespondencji z Państwem,
 • przesyłania naszych marketingowych informacji handlowych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, jeżeli posiadamy Państwa zgodę na komunikację marketingową,
 • celów analitycznych i statystycznych, tj. m.in. do badania „ruchu” na Stronie,
 • celów dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu Administratora.

Państwa dane będą przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego i unijnego.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa, osobom, których dotyczą przetwarzane dane, przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo do informacji, które realizuje między innymi niniejsza polityka prywatności,
 •  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 •  prawo do sprostowania danych,
 •  prawo do żądania usunięcia danych,
 •  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 •  prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 •  prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

W razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W sprawach związanych z realizacją praw można kontaktować się, wysyłając informację na adres kontakt@owl.edu.pl. Ponadto osobom, których dane przetwarzamy, przysługuje prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ograniczenie udostępniania informacji

Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, wynika wprost ze zleconej sprawy. Odbiorcami Państwa danych mogą być wybrani pracownicy Administratora, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. dostawcy usług IT, w szczególności dostawca platformy za pomocą, której tworzona jest Strona), w zakresie w jakim biorą oni udział w procesie przygotowania, aktualizacji i zarządzania Stroną. Anonimowe dane dotyczące statystyk prowadzonych na Stronie (czyli cookies) mogą być powierzane naszej agencji marketingowej.

Okres przechowywania danych

Administrator przechowuje dane przez czas uzasadniony celem przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów prawa i wymagany obowiązkami nałożonymi na Administratora. Okres oraz podstawa przetwarzania danych w przypadku zmiany celu przetwarzania, np. w przypadku świadczenia Państwu usług prawnych, może ulec zmianie.

Cookies

Niniejsza witryna (Strona) przetwarza informacje zawarte w plikach cookies. W przypadku zbierania informacji o użytkownikach są zbierane wyłącznie anonimowe dane w postaci zbiorczej, nieobejmujące danych osobowych.

 Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (np. komputerze) użytkownika niniejszej witryny i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych witryny. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz parametry alfanumeryczne. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika niniejszej witryny pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Strony.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych witryny do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika witryny i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

W ramach niniejszej witryny stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

W ramach niniejszej witryny stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach witryny, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach witryny,
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach witryny,
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych witryny,
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy witryny mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika witryny lub usunąć cookies zamieszczone wcześniej w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, w szczególności ze względu na zmianę przepisów prawa, technologii lub sposobu funkcjonowania Strony. Aktualny tekst Polityki Prywatności zawsze znajdą Państwo na Stronie.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

OWL Grzegorz Kurdek

Os. Słoneczne 4/29
37-500 Jarosław

NIP: 7922120704
REGON: 369345782

© 2018-2020 | OWL Grzegorz Kurdek