fbpx

Jak stosować dopełniacz saksoński?

Dopełniacz saksoński (ang. Saxon Gentiv) to konstrukcja gramatyczna stosowana do określenia przynależności do kogoś lub czegoś. Występuje z rzeczownikami odnoszącymi się do osób, zwierząt, firm i nazw państw.

Gdy chcemy przekazać, że coś należy do kogoś, np. że książka należy do Marysi (to książka Marysi), do osoby musimy dodać apostrof oraz literkę s. Całe wyrażenie piszemy łącznie.

Konstrukcja jest dość prosta, jednak należy pamiętać, o kilku podstawowych zasadach, które przedstawiamy poniżej.

Jak tworzymy dopełniacz saksoński?

Liczba pojedyncza

rzeczownik ➕ ‘s

Przykład

Anna – Anna’s
Pełne zdanie: Meet Ola, she is Anna’s daughter.

Grupa rzeczownikowa

rzeczowniki ➕ ‘s

Przy wymienianiu osób lub rzeczy tworzących grupę ‘s dodajemy jedynie do ostatniego rzeczownika.

Przykład

German and Italy – German and Italy’s
Pełne zdanie: An ageing society is Germany and Italy’s big problem.

Liczba mnoga

rzeczowniki ➕ ‘

W przypadku rzeczowników, w których liczbę mnogą tworzy się w sposób nieregularny, dopełniacz tworzymy tak samo, jak w przypadku rzeczowników w licznie pojedynczej.

Przykłady

parents – parents’
Pełne zdanie: It’s my parents’ house
the Johnsons – the Johnsons’
Pełne zdanie: I must return the Johnsons’ drill!

Nieregularna liczba mnoga

rzeczowniki ➕ ‘s

Przy tworzeniu liczby mnogiej od rzeczowników regularnych na końcu wyrazu dodajemy -s, -es, -ies, -ves. Przy tworzeniu dopełniacza saksońskiego wystarczy już dodać sam apostrof.

Przykład

children – children’s
Pełne zdanie: Ice cream is children’s favourite dessert.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

OWL Grzegorz Kurdek

Os. Słoneczne 4/29
37-500 Jarosław

NIP: 7922120704
REGON: 369345782

© 2018-2020 | OWL Grzegorz Kurdek