fbpx

Jak używać prefixów w języku angielskim?

Przedrostki w języku angielskim często sprawiają uczniom kłopot, ale opanowanie słowotwórstwa i stosowanie odpowiednich prefixów świadczy o wysokim poziomie językowym. Czym są prefixy i jak ich używać w języku angielskim?

Przedrostki są to specjalne jednostki językowe, które można dodać do wyrazu, aby zmienić jego znaczenie. Dlaczego przedrostki? Ponieważ przyrastają przed wyrazem, czyli są dodawane do podstawowego słowa na jego początku.

Co ważne, niekiedy przedrostki mogą być zupełnie oddzielnymi wyrazami (np. extra, under).

Jak stosować przedrostki:

Wybrany przedrostek należy dodać na początku rdzenia wyrazu, którego znaczenie chcesz zmienić:

Przykład

un ➕ fair ➡️ unfair

Dzięki dodaniu przedrostka un do przymiotnika fair (sprawiedliwy) powstaje nam nowy wyraz unfair (niesprawiedliwy).

Niektóre przedrostki musisz połączyć pauzą (łącznikiem) z rdzeniem wyrazu:

Przykład

ex ➕ husband ➡️ ex-husband


Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

OWL Grzegorz Kurdek

Os. Słoneczne 4/29
37-500 Jarosław

NIP: 7922120704
REGON: 369345782

© 2018-2020 | OWL Grzegorz Kurdek