Kategorie
Bez kategorii

Jak stosować przyrostki w języku angielskim?

Jak stosować przyrostki w języku angielskim?

Jakiś czas temu opisywaliśmy przedrostki, czyli dodatkowe elementy wyrazów, które pozwalają zmienić ich znaczenie (zobacz TUTAJ). Dziś omówimy suffixy, czyli przyrostki.

Przyrostki od przedrostków różni miejsce ich dołączenia do rdzenia wyrazów. Dodajemy je zawsze na końcu wyrazu.

Przyrostków można używać do tworzenia nazw przedmiotów z uwagi na ich funkcję czy nawet nazw zawodów.

Jak stosować przyrostki:

Wybrany przyrostek musisz dodać na końcu wyrazu, którego znaczenie chcesz zmienić:

Przykład

art ➕ ist ➡️ artist

Pamiętaj, że przyrostki poza zmianą znaczenia mogą wpłynąć również na zmianę funkcji gramatycznej wyrazu (np. z czasownika powstanie rzeczownik):

Przykład

read ➕ er ➡️ reader

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

OWL Grzegorz Kurdek

Os. Słoneczne 4/29
37-500 Jarosław

NIP: 7922120704
REGON: 369345782

© 2018-2020 | OWL Grzegorz Kurdek

Kategorie
Bez kategorii

Jak stosować dopełniacz saksoński?

Jak stosować dopełniacz saksoński?

Dopełniacz saksoński (ang. Saxon Gentiv) to konstrukcja gramatyczna stosowana do określenia przynależności do kogoś lub czegoś. Występuje z rzeczownikami odnoszącymi się do osób, zwierząt, firm i nazw państw.

Gdy chcemy przekazać, że coś należy do kogoś, np. że książka należy do Marysi (to książka Marysi), do osoby musimy dodać apostrof oraz literkę s. Całe wyrażenie piszemy łącznie.

Konstrukcja jest dość prosta, jednak należy pamiętać, o kilku podstawowych zasadach, które przedstawiamy poniżej.

Jak tworzymy dopełniacz saksoński?

Liczba pojedyncza

rzeczownik ➕ ‘s

Przykład

Anna – Anna’s
Pełne zdanie: Meet Ola, she is Anna’s daughter.

Grupa rzeczownikowa

rzeczowniki ➕ ‘s

Przy wymienianiu osób lub rzeczy tworzących grupę ‘s dodajemy jedynie do ostatniego rzeczownika.

Przykład

German and Italy – German and Italy’s
Pełne zdanie: An ageing society is Germany and Italy’s big problem.

Liczba mnoga

rzeczowniki ➕ ‘

W przypadku rzeczowników, w których liczbę mnogą tworzy się w sposób nieregularny, dopełniacz tworzymy tak samo, jak w przypadku rzeczowników w licznie pojedynczej.

Przykłady

parents – parents’
Pełne zdanie: It’s my parents’ house
the Johnsons – the Johnsons’
Pełne zdanie: I must return the Johnsons’ drill!

Nieregularna liczba mnoga

rzeczowniki ➕ ‘s

Przy tworzeniu liczby mnogiej od rzeczowników regularnych na końcu wyrazu dodajemy -s, -es, -ies, -ves. Przy tworzeniu dopełniacza saksońskiego wystarczy już dodać sam apostrof.

Przykład

children – children’s
Pełne zdanie: Ice cream is children’s favourite dessert.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

OWL Grzegorz Kurdek

Os. Słoneczne 4/29
37-500 Jarosław

NIP: 7922120704
REGON: 369345782

© 2018-2020 | OWL Grzegorz Kurdek

Kategorie
Bez kategorii

Jak używać prefixów?

Jak używać prefixów w języku angielskim?

Przedrostki w języku angielskim często sprawiają uczniom kłopot, ale opanowanie słowotwórstwa i stosowanie odpowiednich prefixów świadczy o wysokim poziomie językowym. Czym są prefixy i jak ich używać w języku angielskim?

Przedrostki są to specjalne jednostki językowe, które można dodać do wyrazu, aby zmienić jego znaczenie. Dlaczego przedrostki? Ponieważ przyrastają przed wyrazem, czyli są dodawane do podstawowego słowa na jego początku.

Co ważne, niekiedy przedrostki mogą być zupełnie oddzielnymi wyrazami (np. extra, under).

Jak stosować przedrostki:

Wybrany przedrostek należy dodać na początku rdzenia wyrazu, którego znaczenie chcesz zmienić:

Przykład

un ➕ fair ➡️ unfair

Dzięki dodaniu przedrostka un do przymiotnika fair (sprawiedliwy) powstaje nam nowy wyraz unfair (niesprawiedliwy).

Niektóre przedrostki musisz połączyć pauzą (łącznikiem) z rdzeniem wyrazu:

Przykład

ex ➕ husband ➡️ ex-husband


Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

OWL Grzegorz Kurdek

Os. Słoneczne 4/29
37-500 Jarosław

NIP: 7922120704
REGON: 369345782

© 2018-2020 | OWL Grzegorz Kurdek