Kategorie
Bez kategorii

Formy grzecznościowe w języku angielskim

Formy grzecznościowe w języku angielskim

Formy grzecznościowe w języku angielskim

Gdy chcemy okazać szacunek rozmówcy, warto wiedzieć w jaki sposób tytułować nowo poznane osoby. Znajomość etykiety językowej ułatwia prowadzenie rozmowy oraz sprawia, że ludzie będą Cię postrzegać jako osobę pełną klasy. Dodatkowo, wiedza na temat stosowania odpowiednich tytułów przyda Ci się w kontaktach z Brytyjczykami, którzy do tytulatury przywiązują dużą wagę!

Zwroty formalne

Sir jest formalnym zwrotem grzecznościowym, który stosujemy kiedy zwracamy się do starszego od nas mężczyzny lub mężczyzny posiadającego wyższą pozycję (np. zawodową).
Przykłady:
1. Sir Elton John used to live here ten years ago.
2. – Can you take care of my car? – Yes, Sir!

Ma’am/Madam również jest formalnym zwrotem grzecznościowym, jednak stosujemy go w rozmowie z kobietą, która jest od nas starsza lub posiada wyższą pozycję.
Przykłady:
1. Allow me to introduce myself: my name is Madam Butler and I am the owner of this hotel.
2. –
How long does it take to get to The Royal Palace hotel? – Ma’am, that’s a three hour drive.

Pamiętaj, aby użyć zwrotu formalnego gdy nie masz pewności co do tego, jak się zwrócić do osoby której nie znasz. Jeśli Twój rozmówca uzna że ta forma jest zbyt formalna wtedy na pewno o tym powie 😊

Mniej formalne zwroty

Mr jest formą, którą stosujemy przed imieniem lub nazwiskiem mężczyzny.
Przykład: Mr Anderson likes his new car.

Ms, Mrs, Miss są formami grzecznościowymi, które odnoszą się do kobiet, jednak ich właściwy dobór zależy od stanu cywilnego.

Ms stosujemy przed nazwiskiem kobiety. Jest to bezpieczna forma ponieważ używamy jej w sytuacji gdy nie mamy pewności co do stanu cywilnego kobiety, a więc może być stosowany w odniesieniu do panny jak i kobiety zamężnej.
Przykład: Ms Webster cooks the best soup in the world.

Mrs odnosi się wyłącznie do kobiety, która jest już zamężna. W wyjątkowych sytuacjach zwrot ten może być używany w odniesieniu do wdów, które pragną zachować szacunek dla zmarłego małżonka.
Przykład: 
We’re trying to fix Mrs Johnson’s cell phone.

Miss jest formą grzecznościową, która odnosi się do kobiet niezamężnych oraz młodych dziewcząt. Forma ta jest odpowiednia gdy odnosimy się do osób młodszych lub będących w naszym wieku.
Przykład: Miss Clara taught me to take all the care of my new pet.

Pamiętaj, że Brytyjczycy piszą „Mr” oraz „Mrs” bez kropek na końcu zwrotu, ale Amerykanie zakończą go kropkami. Wszystkie zwroty grzecznościowe piszemy wielką literą, o czym przypominaliśmy w jednym z ostatnich artykułów (Czytaj: Kiedy używać wielkich liter w języku angielskim?).

Poza tytułami grzecznościowymi istnieją również inne tytuły, np. zawodowe takie jak Dr, Esq lub szlacheckie takie jak Lord lub Lady, które stosuje się zamiast standardowych zwrotów grzecznościowych.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

OWL Grzegorz Kurdek

Os. Słoneczne 4/29
37-500 Jarosław

NIP: 7922120704
REGON: 369345782

© 2018-2020 | OWL Grzegorz Kurdek

Kategorie
Bez kategorii

Kiedy używać wielkich liter w języku angielskim?

Kiedy używać wielkich liter w języku angielskim?

Kiedy używać wielkich liter w języku angielskim?

W języku polskim wyrazów rozpoczynających się wielką literą używamy głównie do nazw własnych oraz w sytuacjach, gdy chcemy wyrazić swój szacunek do innych osób (pisząc Cię, Twój). W języku angielskim wielkie litery stosowane są o wiele częściej.

Kiedy wyraz należy zapisać wielką literą? Przedstawiamy kilka najpopularniejszych zasad.

Rozpoczęcie zdania

Każde nowe zdanie rozpoczynamy wielką literą, bez względu na to, czy jest to zdanie oznajmujące, pytanie czy przeczenie.

Przykłady: He’s eating a cake. Is he eating a cake?

Zaimek „ja”

Angielskie „I” zawsze piszemy wielką literą, bez względu na to, czy pojawia się na początku, w środku czy końcu zdania. Tej zasady nie stosujemy do innych zaimków osobowych w języku angielskim.

Przykłady: I love cats. Did you read message which I sent to you?

Nazwy własne

Wszystkie nazwy własne należy pisać wielką literą. Dotyczy to zarówno imion, nazwisk, jak również nazw geograficznych, planet czy firm.

Przykłady: Have you ever been in Paris? This is map of Poland. Tom and Kat will get married next week. Tom always buys Adidas shoes.

Dni tygodnia i miesiące

W języku angielskim wszystkie dni tygodnia oraz nazwy miesięcy zapisuje się wielką literą. Należy jednak pamiętać, że zasada ta nie dotyczy pór roku, ani okresów czasu, takich jak na przykład weekendy.

Przykłady: I hate Mondays. December is my favourite month.

Tytułowanie osób

Wszystkie tytuły zawodowe, naukowe i grzecznościowe zapisujemy dużą literą, ale tylko w sytuacji, gdy od razu podajemy nazwisko lub imię osoby, do której przynależą.

Przykłady: Do you know Mr Beans? He voted for President Trump. Yesterday I saw Queen Elizabeth in TV. I’ve got ‘A’ on the lesson with Professor Jackson!

Tytuły

W tytułach książek, płyt, gazet wszystkie słowa powinny być pisane wielką literą. Zapis wielką literą pomijany jest jedynie przy zaimkach i przyimkach.

Przykłady: She loves ‘Star Wars’. I used to read ‘Harry Potter and the Prisoner of Azkaban’ to my little brother.

Cytaty

W języku angielskim wszystkie cytaty rozpoczynamy od wielkiej litery. Wyjątkiem są jedynie cytaty stanowiące zaledwie jeden wyraz.

Przykłady: Obi Wan Kenobi said, ‘May the force be with you!’.

Narodowość i języki

Wielką literą zapisujemy słowa określające narodowość, nazwy języków oraz narodowość oraz przyimki odnoszące się do narodów.

Przykłady: I came from Poland. Have you ever visited German village? Meet my British cousin. He speaks English fluently.

Religia

Nazwy poszczególnych religii oraz nazwy bóstw również rozpoczyna się wielką literą.

Przykłady: Islam is one of the most popular religion in Africa. God bless you!

 

Powyższa lista z pewnością się Wam przyda zarówno przy dłuższych wypowiedziach pisemnych, ale też w kontaktach z zagranicznymi współpracownikami czy anglojęzycznymi znajomymi.

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

OWL Grzegorz Kurdek

Os. Słoneczne 4/29
37-500 Jarosław

NIP: 7922120704
REGON: 369345782

© 2018-2020 | OWL Grzegorz Kurdek